Standarder och certifieringssystem och deras inverkan på innovationsprocessen

Diarienummer 2014-06038
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 10 115 kronor
Projektets löptid december 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med resan var att knyta kontakter med ett flertal personer och avdelningar på Fraunhofer ISE samt att diskutera såväl praktiska arrangemang som det planerade doktorandprojektet och möjliga samarbeten mellan SP och ISE. Målen för resan uppfylldes på samtliga punkter utom att någon medfinansiering , annat än in kind, inte gick att utverka.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av planeringsbidraget var att resan till Freiburg kunde genomföras och de förväntade effekterna är att sökanden beviljas stöd för att kunna tillbringa tre år på minst halvtid vid ISE och därmed kan komma en bra bit på väg mot en doktorsexamen under projektets löptid

Upplägg och genomförande

Givet den ringa omfattningen på projektet och det framgångsrika genomförandet så finns inte mycket att analysera

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.