SSBBS 2015 AlzeCure

Diarienummer 2015-00060
Koordinator Alzecure Discovery AB - Novum
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Målet med resan var att träffa potentiella investerare och samarbetspartners för företagets räkning. Vi hade under konferensen ett antal möten som vi också efter resan följt upp med ytterligare diskussioner. Sammantaget så har det varit en väldigt lyckad konferens för företaget.

Resultat och förväntade effekter

Vi har initierat diskussioner med flera parter och vi hoppas att ett par av dessa skall kunna leda vidare till potentiella samarbeten.

Upplägg och genomförande

Resan företogs under 2 intensiva dygn, där konferensen var schemalagd med både föredrag och ett antal F2F möten. Mötet var mycket välorganiserad och det var en bred representation av olika VC-bolag, investerare och läkemedelsbolag på plats för diskussion.

Externa länkar

Organisationens hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.