SSBBS 2015 - Gradientech AB

Diarienummer 2015-00008
Koordinator GRADIENTECH AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Målet för Gradientech att delta på SSBBS 2015 var att knyta investerarkontakter för framtida nyemissioner, men även samarbetskontakter med andra biotech-bolag.

Resultat och förväntade effekter

överlag fick vi ett breddat investerarnätverk att arbeta vidare med framöver. Vi fick även tillfälle att träffa ett schweiziskt bioteknikbolag vi tidigare haft kontakt med och strukturera våra samarbetsplaner ytterligare.

Upplägg och genomförande

Inför mötesuppbokningarna gick vi igenom investerarnas portföljbolag för att hitta de för oss mest intressanta aktörerna. En handfull möten bokades upp inför mötet. En kortare ´Company profile´ broschyr togs fram och trycktes upp inför mötet.

Externa länkar

Gradientech´s deltagarprofil på SSBBS2015

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.