Språkcommunity för flyktingar och svenskar

Diarienummer 2016-01962
Koordinator Lingio AB - SUP46
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft som målsättning att föra samman nyanlända och lokala svenskar i en språk-community där de tillsammans kan öva på det svenska språket. Med digital teknik kan vi förenkla mötet mellan en stor grupp individer, erbjuda interaktiva språkkurser samt innovativa digitala funktioner som effektiviserar inlärningen av språket. Givet den stora bristen på lärare i landet, kan vi nu erbjuda en lösning där lokala svenskar kan agera som språkcoacher och hjälpa nyanlända att snabbare lära sig språket.

Resultat och förväntade effekter

Lingio har tagit fram teknik som möjliggör för nyanlända och lokala svenska språkcoacher att mötas i en digital språk-community, där de kan matchas på kriterium som t.ex. vilken stad de bor i. De kan enkelt börja konversera med varandra i appen och språkcoachen kan använda sig av smidiga funktioner för att hjälpa den nyanlända med sina studier i svenska. Kombinationen av att aktivt få hjälp med att studera interaktiva kurser i svenska samt online-konversationer för att öva på att samtala kommer att kunna effektivisera inlärningen av språket för en stor grupp nyanlända.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har i samverkan under projekts gång tagit fram nya community-funktioner, nya arbetssätt och stärkt vårt samarbete för framtiden. Vi har tillsammans utarbetat en användardriven process där målgruppen varit delaktig under utvecklingen genom att ge synpunkter och förslag på funktionalitet och innehåll. Detta medför att vi har tagit fram en produkt som tar hänsyn till användarnas verkliga behov samt att vår gemensamma process kommer att användas för framtida versioner av produkten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.