Spotscale, utredning av 3D-modeller

Diarienummer 2014-01136
Koordinator SPOTSCALE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet var att skapa bättre marknadskännedom, förstå nyttorna med en tänkt produkt samt att göra en teknisk utredning för att förstå genomförbarheten i teknikområdet. Målen blev väl uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev bifogad rapport, som ligger till grund för vidare ansökan till utvecklingsprojekt.

Upplägg och genomförande

Marknadsundersökningen baserades på kontakter med fastighetsbolag, stadsbyggnadskontor och byggentreprenörer som är tilltänkta kundgrupper och en mängd nyttor identifierades. Den tekniska undersökningen bestod i testning av Open Source-bibliotek samt tester av algoritmer och vägar framåt i dessa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.