Sommardesignkontor inriktning hälsa, vård och omsorg.

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa miljöer med tvärvetenskapliga studentteam som jobbade med riktiga uppdrag. Projektet syftade också till att stötta innovation och design med inriktning mot hälsa, vård och omsorg. Projektet skulle också stötta unga designer och de som ska utveckla sina tjänster/produkter/processer med hjälp av design.

Resultat och förväntade effekter

Det anordnades sex Sommardesignkontor på hälsotema. Sammanlagt anställdes 38 studenter i dessa sex kontor och de arbetade med 27 uppdrag. De flesta studentteam utformades på ett tvärdiciplinärt sätt så att de innehöll kompetens både på design- och beteendevetarområdet. Studenterna har i sina utvärderingar varit mycket nöjda med både projektledning och handledning och deras förväntningar har i hög grad uppfyllts. Av de 27 utvärderingar som inkommit från uppdragsgivarna (inklusive de två kontor som inte hade hälsoinriktning)avser 93% att gå vidare med sina koncept.

Upplägg och genomförande

Det har varit mycket lyckat att blanda beteendevetare och designer i studentteamen. Det har också givit mycket god effekt att vi i år har haft nöjda nationella uppdragsgivare. Sveriges Kommuner och Landsting gav oss fem uppdrag och Handisam ett uppdrag. Dessutom har studenterna arbetat med uppdrag med nationell relevans i Jönköping, Uppsala och Halland.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.