Solenergi från framtidens fönster

Diarienummer 2013-02959
Koordinator INWIDO SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att undersöka möjligheten att generera solenergi från ett fönster genom att: 1- Att lära mer om tekniken genom både litteraturstudie samt korrespondens med företaget som utvecklat tekniken. 2- Att utföra en preliminärt mätning för att kunna beräkna elgenerationspotential. 3- Att analysera produktion och drifttekniska problem/utmaningar. 4- Att bedöma livslängden samt miljöpåverkan.

Resultat och förväntade effekter

Våra mätningar visade att tekniken har kortvarig livslängd, för låg förmåga att generera elenergi samt den bedöms har för dålig livslängd. Vår bedömning tyder på att tekniken är inte tillräcklig mogen/utvecklat för att lanseras på marknaden idag.

Upplägg och genomförande

För att kunna bedöma om tekniken är redo för marknaden utvärderade vi några kritiska parametrar. I denna studie utvärderades livslängd, miljötålighet samt effektivitet att generera elenergi. Alla nämnda parametrar tar hänsyn till driftutmaningen samt elgenerationspotentialen. Genomförda studier och mätningar visade att alla de kritiska parametrarna tyvärr inte ligger på en acceptabel nivå.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.