Social Innovationsledning i Skåne

Diarienummer 2015-00684
Koordinator Region Skåne - Näringsliv Skåne, Malmö
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har nått målet att i en bred samverkan mellan tjänsteleverantörer och behovsägare i Skåne utveckla tjänster inom systemiskt ledarskap. Den pilotkurs som genomförts har riktat sig till personer bland behovsägare som arbetar med frågor kring bättre mottagande och integration men utbildningens olika moduler har utformats för att kunna vara överför- och applicerbara inom andra områden. Det innebär att projektet har skapat förutsättningar att både utveckla, paketera och kommersialisera tjänster för att möta regionens behov av kunskap för att stödja sociala innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att tjänster som rör social innovationsledning i Skåne har kunnat utvecklas och kommersialiseras. Samtidigt har insatserna kunnat marknadsföras som grund för en ökad efterfrågan i regionen. När det gäller en fortsatt spridning av tjänsterna har Region Skåne planer på att finansiera framtida utbildningsinsatser till regionens kommuner med grund i de metoder, strategier och kunskapsmoduler som utvecklats under projektet. Samtidigt finns också förutsättningar att erbjuda aktörer i andra delar av landet motsvarande kurser/tjänster.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom ramen för olika insatsområden som byggt på ett processorienterat arbetssätt. 1: Kartläggnings-, behovs- och analysarbete. 2: Internt utvecklingsarbete hos medverkande leverantörer kring tjänsteutveckling inom systematiskt ledarskap. 3:Test i praktisk tillämpning. 4: Kommersialisering och spridning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.