Social Innovation och Samhällsentreprenörskap - drivkrafter, effekter, investeringar

Diarienummer 2012-04357
Koordinator Malmö högskola - Gemensam förvaltning
Bidrag från Vinnova 92 500 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2013
Status Genomfört

Syfte och mål

Mötesplats Social Innovation och Innovation och Utveckling vid Malmö högskola har ansvarat för upplägg och genomförande av utbildningstillfällen under rubriken: ´Social innovation och socialt entreprenörskap, Drivkrafter, Effekter och Investeringar´ som har vänt sig till aktörer inom innovationssystemet. Ca 70 affärsutvecklare, affärsrådgivare och projektledare har deltagit vid utbildningstillfället.

Resultat och förväntade effekter

Utbildning har genomförts för ca 70 affärssutvecklare, affärsrådgivare och projektledare inom innovationssystemet på temat,´Social innovation och socialt entreprenörskap, Drivkrafter, Effekter och Investeringar´

Upplägg och genomförande

Vi upplever att upplägg och genomförande har varit lyckat i förhållande till målsättningen. Intresset för en fortsättning och fördjupning inom området var stort framför allt inom följande områden: affärsmodeller, resultatmätning och forskning. Nästa utbildningstillfälle blir den 15 april.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.