Smörjfetter baserade på nya jonvätskor

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 884 995 kronor
Projektets löptid september 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att undersöka möjligheterna att utveckla elektriskt ledande smörjfetter baserade på de nya jonvätskor, karakterisera deras tribologiska egenskaper såsom friktion och slitage, samt att informera industrin om smörjfetter baserade på jonvätskor. Målen har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet är nya grundläggande och praktiska kunskaper om hur man designar elektriskt ledande fetter baserade på jonvätskor och hur sådana smörjfetter minskar energiförlusterna och förlänger livslängden hos olika maskinkomponenter. Våra jonfetter är elektriskt ledande och samtidigt förbättrar tribologisk prestanda. Det förväntas att användning av smörjfetter med sådana egenskaper kommer att vara av stor betydelse i många industriella tillämpningar, speciellt i elektriska maskiner eller maskiner där betydande statisk elektricitet kan genereras.

Upplägg och genomförande

Projektverksamheten omfattade syntes av jonvätskor, tillverkning av smörjfetter, och studier av deras tribologiska egenskaper. En stor mängd av jonvätskor togs fram för att framställa tillräckligt mycket smörjfett för tester. Under designprocessen många frågor rörande tillverkning av nya jonfetter identifierades. Några av dem har vi löst, men vissa behöver ytterligare forskning för att lösas. KTH var ansvarig för tribologiska undersökningar och feedback till LTU som ansvarade för syntes av joniska vätskor. Axel Christiersson AB hjälpte oss med tillverkning av smörjfetter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.