SMINT- FP7 - Bättre Indexeringverktyg

Diarienummer 2012-04323
Koordinator FINDWISE AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - januari 2013
Status Avslutat