SMF satsning via produktionsarenorna 2017-2018

Diarienummer 2017-04938
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt stöttar Innovairs SMF Flyg-program, vars syfte är att stärka flygindustrins konkurrenskraft genom följande tre mål; att möjliggöra ökad spetskompetens från små och medelstora företag (SMF), verka för att öka antalet högspecialiserade SMF som levererar till flygindustrin samt att bidra till en ökad teknikutveckling inom andra industrisektorer/branscher. Målen för detta projekt är således att genomföra utlysningar inom SMF Flyg, stötta SMF i forskningsansökningar samt genomföra relevanta teknikaktiviteter som bygger SMFs kompetens.

Förväntade effekter och resultat

SMFers konkurrenskraft ökas genom ett aktivt deltagande i nationella forskningsprogram och genom de teknikseminarier som genomförs. Fler SMFer kan därmed kvalificera sig som underleverantörer till flygindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer administrera och planera två ansökningsomgångar för SMF Arenaprojekt, stötta SMF i ansökningsskrivningar för nationella och internationella program samt genomföra teknikseminarier på de två produktionsarenorna PTC och Compraser Labs samt ett slutseminarie för att sprida projektets resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.