Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMF satsning via produktionsarenorna 2017-2018

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovair/SMF

Syfte och mål

Projektet har bidragit till att ökad spetskompetens för SMF genom att produktionsarenorna har genomfört tre utlysningar inom SMF Flyg och därigenom stöttat SMF i drygt 20-talet nationella forskningsansökningar internationella ansökan samt genomfört relevanta teknikaktiviteter i form av seminarier och workshops med industri och akademi inom simulerings- och produktionsteknik för att därigenom öka nätverk med forskningspartners och industri.

Resultat och förväntade effekter

Effekter av projektet uppnåddes i form av ett ökat deltagande av nya SMFer i både nationella projekt (19 stycken) och ett godkänt internationellt projekt tillsammans med svenska och utländska OEM. Effekten av programmet verifierades i den självvärdering som genomfördes under 2017-18.

Upplägg och genomförande

Projektet adminstrerade tre ansökningsomgångar för SMF Flyg Arenaprojekt med totalt ca 20 ansökningar, stöttade SMF i ett några nationella ansökningar samt två internationella ansökningar inom Eureka SMART programmet. Projektet genomförde två teknikseminarier inom digitalisering och simulering på produktionsarenan Compraser Labs och ett resulatatseminarie i Trollhättan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-04938

Statistik för sidan