Smarta lås inom Stockholms hemtjänst

Diarienummer 2016-05281
Koordinator Stockholms Stad
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ska utarbeta en kravlista och funktionsskiss för hur införandet av en nyckelfri hemtjänst inom Stockholms stad. Funktionaliteten ska vara anpassad för hemtjänstföretag, brukare och brukares anhöriga. Hänsyn måste också tas till säkerhetsaspekter, försäkringsmässiga och ekonomiska krav. Projektets mål är att leverera: - Dokumentation och underlag för en innovations/funktionsupphandling inom Äldreförvaltningen. - Förslag på plan till implementering med fokus på information och utbildning. - Generell dokumentation gällande införandet av digitala lås.

Förväntade effekter och resultat

- Ökad trygghet och säkerhet för äldre inom hemtjänsten. - Minskade kostnader för Stockholms stad och företag inom hemtjänsten genom enklare hantering av passage till bostäder. - Bättre arbetsmiljö för anställda inom hemtjänsten så dagens nyckelhantering är källa till stress och oro. - Att dokumentationen kan ligga till grund lösningar inom andra byggnader inom stadens förvaltning, ex vis idrottsanläggningar och skolor. - Bidra till en bättre miljö genom en minskad biltrafik i samband med hämtning/lämning av fysiska nycklar.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet ska ske genom intervjuer med brukare inom hemtjänsten, anställda inom hemtjänstbolag och anställda inom äldreförvaltningen. Kontakter ska tas med andra kommuner för erfarenhetsutbyte. Utifrån intervjuerna och erfarenhet ska en kravlista tas fram till grund för en marknadsutvärdering. Utvalda lösningar ska testas och analyseras. Projektet avslutas med att lösningsförlag och dokumentation överlämnas till Stockholms stad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.