Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta lås inom Stockholms hemtjänst

Diarienummer
Koordinator Stockholms Stad
Bidrag från Vinnova 846 159 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektmål: - Ta fram underlag för införandet av digitala lås inom Stockholms hemtjänst som ska fungera för såväl fastighetsägare, olika typer av fastigheter och hemtjänstföretag som för brukare och deras anhöriga. Kunskapen ska även kunna användas för övrig verksamhet, som t ex sophantering. - Ta fram ett underlag för en större upphandling av digitala lås inom hemtjänsten. - Säkerställa att förvärvad kunskap inom digitala lås kommer till nytta för andra verksamheter i staden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat en rapport som överlämnats till avdelningen för Digital utveckling inom Stockholms Stad. Projektets resultat kommer att utgöra ett viktig underlag till val av lösningar och en nödvändig framtida förändring av arbetssätt och processer. Effekter av införandet av digitala lås kommer först att kunna mätas efter ett införande. De två viktigaste effekterna av att införa rätt valda lösningar kommer att leda till större säkerhet för brukare av hemtjänst och en betydligt bättre arbetsmiljö för anställda inom hemtjänsten.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har haft en bred kompetens med olika relevanta erfarenheter. Sammansättningen med medlemmar från staden, näringsliv och akademi har lett till intressanta och givande diskussioner. Projektets resultat har arbetats fram genom projektmöten, studiebesök, omvärldsbevakning och en på olika sätt aktiv leverantörsdialog. Projektgruppens sammansättning, en tydlig projektplan, inklusive väl definierade avgränsningar har varit bidragande till den lyckade framdriften av projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05281

Statistik för sidan