Smarta förvaringslösningar i framtidens kylskåp för minskat matsvinn

Diarienummer 2018-04115
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Medieteknik och interaktionsdesign
Bidrag från Vinnova 2 671 954 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

En stor del av den mat som produceras i världen kastas bort av hushåll trots att den varit eller är ätbar. En av de viktigare orsakerna till detta är hushåll som inte är medvetna om vilka matvaror de redan har, och att dessa hinner bli dåliga innan de används. Detta projekt syftar till att minska detta matsvinn från hushåll. Målet för projektet är att designa och utvärdera ett antal low-tech-lösningar och kombinera dessa med digitala beteendeförändringsinterventioner för att öka ”food supply awareness” och därmed minska matsvinn.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att vi genom projektet tagit fram ett antal fysiska prototyper, digitala prototyper och beteendeinterventioner för att stötta hushåll som vill minska sitt matsvinn, samt kunskap rörande både den kortsiktiga och långsiktiga effekten dessa har på hushållens matsvinnsrelaterade beteenden. Den potentiella effekten ur samhällelig synvinkel är stor då tidigare studier visar att hushåll skulle kunna spara mellan 3000-6000:- och 200-400 kg CO2-ekvivalenter om allt onödigt matsvinn i hushåll upphörde.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer identifiera de målgrupper som vi bedömer har störst potential, och rekrytera ett antal för denna målgrupp representativa hushåll och undersöka deras matavfallspraktiker. Detta utgör därefter en grund för vår behovsanalys. Baserat på dessa och tidigare studier kommer vi sedan designa, utveckla och testa prototyper och beteendeinteventionerna iterativt och i nära kontakt med hushållen, enligt "best practice" inom människa-datorinteraktion. Vi planerar tre utvecklings-utvärderingscykler samt att utlysa och handleda ett antal examensarbeten inom området.

Externa länkar

https://www.kth.se/mid/research/projects/smart-storage-solutions-in-the-fridge-of-the-future-to-reduce-food-waste-1.858963

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.