Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta förvaringslösningar i framtidens kylskåp för minskat matsvinn

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Medieteknik och interaktionsdesign
Bidrag från Vinnova 2 671 954 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2022
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har gått ut på att utveckla och testa billiga digitala och icke-digitala tekniska lösningar och metoder med mål att minska matsvinn i hushåll. Fokus har legat på matlådor för förvaring i kylskåp samt personliga matinventariesystem baserade på automatisk eller semiautomatisk registrering av inköp och rester. Målen har i huvudsak uppnåtts där åtskilliga prototyper implementerats, testats och utvärderats och rapporterats i rapporter, examensarbeten och vetenskapliga publikationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar att enkla icke-digitala system för att strukturerat spara, märka upp, organisera och inventera kyl och frys fungerar bra till låg kostnad. Automatisk registrering av matinköp är tekniskt sett relativt lätt, men skulle kräva att matkedjor gav konsumenter tillgång till digitalt läsbara data om sin egen konsumtion. Detta kan ge andra mervärden för konsumenten såsom bättre översikt över kostnader, näring och växthusgasutsläpp från den mat de köper. Utan automatisk registrering blir system tyvärr snabbt osynkroniserade.

Upplägg och genomförande

Vi hade ett designorienterat angreppssätt där vi iterativt utvecklade prototyper som sedan testades, utvärderades, vidareutvecklades och testades igen. Pandemin ledde till problem för att genomföra användartester som planerat. Därför blev det blev större fokus på digitala prototyper och mindre fokus på fysiska artefakter än planerat. Juridiska hinder kring hur olika typer av data kunde användas gjorde också att önskvärda tekniska lösningar ibland inte kunde utvecklas eller testas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 mars 2023

Diarienummer 2018-04115

Statistik för sidan