Smarta energilösningar

Diarienummer 2014-04377
Koordinator SVENSKA ELFÖRETAGENS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGS - Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Elforsk vill under Q1-15 genomföra innovationstävlingen ´Smarta energilösningar´ för framtagande av nya lösningar som är till nytta för elnätens slutkunder (högre tillförlitlighet, billigare el-leveranser) samt underlätta för nätägare att utföra sitt uppdrag. Andra nyttor är minskad miljöpåverkan och lägre överföringsförluster. I projektet har en förstudie genomförts inför ansökan om projektbidrag för genomförandet. Förstudien har resulterat i en ´genomförandemanual´. Om Elforsk beviljas medel till tävlingen, är det i princip bara att ´trycka på knappen´.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta projekt är en förstudie som gör att Elforsk (om finansiering beviljas för genomförandet) kan börja arbeta med innovationstävlingen direkt då Vinnovas beslut tagits. Följande är framtaget: -Kommunikationsplan -Scoopet på temat -Kraven på de tävlanden och projekten -Idéer och behovsanalyser har samlats -Tävlingen är detaljplanerad -Jurymedlemmar -Tävlingsprocessen, detaljplanerad -Angränsade intressenter är identifierade och kontaktade -Utvärderingskriterier Tävlingen kommer att öppna i 2015-02 och vinnare ska vara utsedda innan sommaren.

Upplägg och genomförande

Förstudien har pågått under 140916141024. En projektplan gjordes inledningsvis i projektet. Tyvärr var det inte möjligt att samla alla deltagare i projektet mer än en gång då deltagarna är spridda över landet. Det mötet resulterade dock i en mycket bra workshop och eftersom en stor del arbete föregick workshopen var det enkelt att fokusera på de delar där gruppen behövde enas och komma framåt. En stor del av arbetet har kunnat göras lokalt, t ex. att identifiera angränsande satsningar inom smarta elnät, hitta aktuella behovsanalyser, studera andra tävlingar och deras processer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.