Smarta datanätverk för optimering av biogas anläggningar

Diarienummer 2014-04842
Koordinator Bioprocess Control Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 351 625 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Bioprocess Control implementerade projektet med avsikt att designa, bygga och testa ett smart datanätverk och en molnbaserad plattform som möjliggör att viktig processinformation från både kontinuerliga fermentationstester, pilot- och fullskaliga data kan samlas in, lagras, analyseras och presenteras på ett standardiserat sätt. Denna plattform kan användas för att övervaka processer och få processkunskap med en betydande besparing av tid och arbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppen har haft ett nära samarbete med externa partners och utvecklat en standardiserad och modulär databas. Databasens arkitektoniska struktur har stor potential för kapacitetsutbyggnad för en stor mängd datahantering och lagring. Det första användarprogrammet som har utvecklats gör det möjligt att analysera data från flera oberoende processer på ett mycket användarvänligt sätt. Vi kommer att ordna två produktpaket för kontinuerligt jäsningstest i olika hårdvaru- och IT-konfigurationer för produktlanseringen i slutet av 2017.

Upplägg och genomförande

Under projektets genomförande har vi upplevt en fördröjning på grund av arbetskraftsbrist hos en viktig extern partner och organisationsförändring hos en annan partner. Med mycket bra stöd från Vinnova lyckades vi anpassa tidsplanen i enlighet med detta och fokusera på kärntekniken som ska utvecklas i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.