Smart Living Challenge

Diarienummer 2013-02831
Koordinator Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att finna lösningar för en hållbar livsstil i urbana miljöer, i Sverige och internationellt. Det är produkter och tjänster som underlättar för målgruppen att välja rätt och som också har stora, positiva miljöeffekter. Tävlingens syfte är att stärka Sverige som innovationsland inom långsiktig hållbarhet och ge en kanal för innovationer inom områdena eat, live och move. Målet formulerades om något till att ca 150 nya idéer och existerande innovationer lämnas in som tävlingsbidrag, varav 10 utvecklas/förverkligas samt att 5-10 utlandsmyndigheter medverkar.

Resultat och förväntade effekter

Tävlingen vill även adressera viktiga men ännu ´nya´ frågeställningar som ekosystemtjänster, cradle-to-cradle-tänkande mm. Förväntade synergieffekter är att bli en länk mellan existerande innovationer och pågående diskussioner hos behovsägare i stadsbyggnadsprojekt. Tävlingen förväntas också kunna stimulera grupper utanför traditionella forskarmiljöer för att få fram ett användarperspektiv, gärna genom ett icke-hierarkiskt arbetssätt. En viktig aspekt är att höja statusen för de smarta valen så att de just känns smarta och inte som en uppoffring av goda människor.

Upplägg och genomförande

Planeringsperioden, 1/8 till 15/11-13 omfattar utformande av tävlingens innehåll inklusive problemfrågeställningar, målgrupper, kommunikationsplan, budget, formering av jury. Det genomförs även ett par pilot-workshops inför den planerade tävlingsstarten jan-14. Tävlingsdatumet har ändrats till avslutas 1/7-14 med prisutdelning i dec-14 och utvärdering/utvecklande av innovationer fram till 1/3-15.

Externa länkar

Smart Living Challenge - kampanjsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.