Smart kommunikationslänk för nästa generations trafikledningssystem

Diarienummer 2014-02268
Koordinator TaxiCaller Nordic AB
Bidrag från Vinnova 546 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram en smart kommunikationslänk för att binda ihop en konventionell taxameter med TaxiCallers system. På så vis kan TaxiCaller erbjuda ett mycket prisvärt totalintegrerat trafikledningssystem. Samtliga funktionella mål för projektet har uppfyllts med fungerande prototyper framtagna. Smärre modifikationer kommer nu göras innan produkten kommer sättas på marknaden. Lansering är beräknad i första kvartalet 2016.

Resultat och förväntade effekter

Stort intresse för produkten har redan visats av TaxiCallers befintliga kunder. TaxiCaller räknar med att ha minst 1000 enheter i drift hos kund under första halvan av 2016. TaxiCaller tror därav att dess produktportfölj kommer vara mycket intressant för större taxibolag.

Upplägg och genomförande

TaxiCaller har först noga analyserat de behov som finns hos taxibolag vad gäller rapportering och kommunikation. Därefter har en kravspecifikation på funktionalitet tagits fram. Ett kretskort har utvecklats och caddats och prototyper tillverkats. Med tillverkade prototyper så har samtlig funktionalitet på kortet verifierats och fel rättats till med patchning av korten. Parallellt med verifikationsarbetet så har den mjukvara utvecklats som körs på produkten. När fullt funktionell prototyp var färdig så har denna emissionstestats under typiska driftsförhållanden.

Externa länkar

TaxiCallers trafikledningssystem, där kommunikationslänken kommer vara en integrerad del.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.