Smart immobilisering av helcellskatalysatorer

Diarienummer 2012-04369
Koordinator Lunds universitet - Kemicentrum
Bidrag från Vinnova 117 019 kronor
Projektets löptid december 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att testa chitosan och temperaturkänsliga polymerer för att immobilisera G.oxydans för att tillverka DHA. Detta har utförts enligt planen och därmed är målet med projektet uppfyllt. Syftet var att demonstrera principen för den innovativa reversibla immobiliseringsmetodiken. Detta lyckades bara delvis, då en del av försöken visade att mer utveckling behövs i demonstrationsprocessen med DHA och G.oxydans för att kunna påvisa fördelarna med metoden.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten med chitosan i 3L-skala visade att återvinning var effektiv genom kort centrifugering och att pH-kontrollen kunde utföras via styrenheten på fermentorn. Kontrollreaktioner utan chitosan gav förväntade resultat avseende på hastighet och utbyte, medan i tre påföljande försök med chitosan var aktiviteten lägre än väntat. Anledningen kunde senare påvisas bero på en mindre mängd aktiv G.oxydans (innan tillsats av chitosan). Den temperaturkänsliga polymeren kunde immobilisera G. oxydans effektivt, men inte vid förhållanden liknande de efter en reaktion.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att börja med chitosanförsöken. Dessa är tidskrävande och därmed viktiga att starta med. Under tiden resultaten av dessa försök utvärderades genomfördes tillverkningen och tester med den temperturkänsliga polymeren.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.