SMART Future

Diarienummer 2012-02088
Koordinator SPIRA KOMMUNIKATION AB
Bidrag från Vinnova 242 450 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Under campet SMART FUTURE har vi uppfyllt syftet att samla drivna, kreativa ungdomar med intresse för den digitala marknaden. Vi antog ungdomar efter rekommendationer i vårt nätverk och skapade förutsättningar för en stor trygghet inom gruppen. Genom SMART Future har vi identifierat en rad behov varav 5 behov slutligen kom att pitchas under VINNOVAs workshop med entreprenörer den 13 september. Efter inbokade möten mellan ungdomar och entreprenörer har vi noterat att alla behoven kommer ligga till grund för kommande pilotprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev fem konkreta presenterade behov sprunget ur problem eller avsaknad av lösningar i ungdomarnas vardagliga kontexter. Fokus var att lyfta fram de behov där digitala innovationer kan tillgodose behoven vilket med förhoppning kan tas fram genom pilotprojekt.

Upplägg och genomförande

Vårt upplägg resulterade i en grupp sammansvetsade, engagerade ungdomar. Vad gäller behovsgenerering så fokuserade vi först på kvantitet för att sedan gå på kvalitet och låta ungdomarna rangordna behov efter relevans och engagemang. Vi övade på presentationsteknik bl.a. genom att filma presentationerna och genom en generalrepetition.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.