Släpp data fri! Ökat företagande och nya tjänster genom öppen data om Hälso- och sjukvården

Diarienummer
Koordinator Stockholms läns landsting - Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt målet med att stärka utbudet av öppen data inom en sektor som till stor del är frånvarande (idag) i denna utveckling. I Stockholms läns landsting finns databaser som innehåller mängder av information om offentligt finansierad vård. Data som borde kunna skapa en mängd förutsättningar för innovation. Genom att förenkla för företagare att bättre utnyttja potentialen i data uppstår nya möjligheter. Inom projektet har delar av dessa data tillgängliggjorts och på så sätt rutiner skapats för arbetet med att tillgängliggöra ytterligare offentlig data framöver.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till utvecklingen av kategorin ´Publik API för offentlig data´ på SDK plattformen: sdk.minavardkontakter.se, Tre större dataset har gjorts tillgängliga där. Projektet har även tagit fram informationsmaterial om arbetet samt vilken data som finns. Förhoppningen är att Stockholms läns landstings arbete blir en utgångspunkt till en nationell standard. Förvaltning samt utveckling av ´öppen data´ på SDK-sajten kommer att ske löpande under 2012. I förlängningen förväntas arbetet leda till att företag utvecklar tjänster baserat på tillgänglig data.

Upplägg och genomförande

Upplägg/genomförandet av projektet kan sammanfattas i följande aktiviteter: 1, Stämt av grundförutsättningar och juridik med PAR på Socialstyrelsen samt jurist inom SLL: På vilka nivåer är det juridisk ok att redovisa data? 2, Inventerat data som kan göras tillgänglig med grund i bl a täckningsgrad/kvalitet 3, Haft möten med målgrupp/användare för prioritering. Vilka data har de behov av? 4, Informerat/förankrat med målgrupp 5, Bidragit till utvecklingen av sajt samt tillgängliggjort data på: sdk.minavardkontakter.se 6, Tagit fram och spridit information om arbetet

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.