Skräddarsytt benchmarkstyrkort för aktörer inom det entreprenöriella ekosystemet.

Diarienummer 2014-03126
Koordinator UBI INDEX AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

UBI Index mål för VINN NU 2014 var att skapa en affärsmodell för sin verksamhet riktad mot statliga innovationsmyndigheter samt att identifiera och upprätta kundkontakter. Bolaget tar med sig mycket nya kunskaper och nya erfarenheter från projektet, inte minst när det gäller produkt- och tjänsteutveckling då även att utveckla ett styrkort för statliga innovationsmyndigheter var ett mål för VINN NU 2014. UBI Index har idag, med hjälp av Vinnova och VINN NU 2014, skapat nya affärer och relationer med organisationer i ett tjugotal länder.

Resultat och förväntade effekter

Bolaget nådde de förväntade effekterna av projektet och har nu de kunskaper inom branschen som krävs för att ta nästa steg inom kundsegmentet. UBI Index tagit fram ett styrkort för statliga innovationsmyndigheter samt upprättat ett antal viktiga kundkontakter. För att fortsätta på den kunskapsstege som bolaget startat har en person från projektet anställds för att fortsätta att utveckla projektet. Från projektet genom VINN NU 2014 syns redan både finansiella och kunskapsorienterade effekter.

Upplägg och genomförande

Karl Antonsson utsågs till projektledare för VINN NU-projektet och har tillsammans med teamet i UBI Index arbetat utifrån ett hypotesdrivet tillvägagångssätt för att ta sig an det nya kundsegmentet, statliga innovationsmyndigheter. Bolaget har genom djupintervjuer och en kontinuerlig uppdatering av sitt erbjudande lärt sig mycket om hur marknaden fungerar, vad kunderna söker samt hur UBI Index på bästa sätt skall verka för att göra sitt marknadserbjudande attraktivt.

Externa länkar

www.ubiindex.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.