Skräddarsydda ytegenskaper med laser för högpresterande verktyg

Diarienummer 2013-03360
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att identifiera tekniker som stärker den materialbaserade konkurrenskraften hos svensk industri. Målet var att hitta lovande koncept för laserytbehandling av högpresterande verktyg, t.ex. gängade borrstänger, samt att planera för ett arbete för att undersöka möjligheter att introducera laserytbehandling för dessa typer av produkter. Flera lovande tekniker har identifierats, och ett begränsat antal utmattnings- och nötningsprovningar har utförts. Tiden är dock inte rätt att fortsätta utvecklingsarbetet inom den närmaste framtiden.

Resultat och förväntade effekter

En teoretisk studie visar att en laserytbehandlingsmetod uppvisar potential för att förbättra de studerade produktegenskaperna i enlighet med marknadens krav och önskemål, men detta har dock inte kunnat verifieras genom de begränsade experiment och provningar som utförts. Mer kunskap bör utvecklas om hur produkten påverkas under driftsbetingelser, samt vilken utmattningshållfasthet och nötningsbeständighet som de prioriterade ytbehandlingsprocesserna kan ge.

Upplägg och genomförande

Projektet har definierat de materialtekniska förutsättningarna och krav på högpresterande verktyg för laserytbehandling. En state-of-the-art studie visade att flera olika koncept för laserytbehandling är intressanta. Orienteringsexperiment för två av metoderna och slitage- och utmattningsprovning på provstavar har genomförts men inte gett entydiga och tillräckligt positiva tekniskt resultat. En samlad utvärdering har genomförts som visar att det i dagläget inte är aktuellt fortsätta arbetet med att genomföra ett verifieringsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.