SKAPA Utvecklingsstipendium 2011

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen SKAPA
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med stipendiet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter. Stipendiets huvudsyfte är att ge stöd till innovatörer i ett tidigt skede.

Resultat och förväntade effekter

Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för ekonomisk utveckling är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare.

Upplägg och genomförande

Under hösten utses 24 länsvinnare. Varje vinnare får 20 000 kronor och en möjlighet att ta hem den stora prischecken på upp till en halv miljon kronor. Varje år utses en till tre nationella vinnare. Syftet med stipendiet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan förverkliga sina idéer. Urvalet av vinnare görs i två steg: De regionala ALMI-bolagen, i samarbete med lokal uppfinnarförening, väljer ut en till två vinnare i varje län som går vidare till den nationella finalen. Slutligen tar en jury fram en till tre nationella vinnare som får dela på en halv miljon kronor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.