Skanegy Skolportal API

Diarienummer 2012-01643
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Utbildningsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet har uppfyllts på så sätt att projektet har genomförts enligt planerna. Nu återstår att se om och hur den numera tillgängliga datakällan kommer att användas.

Resultat och förväntade effekter

Vi hoppas att spridningen av API:et ökar och att fler kommer använda det.

Upplägg och genomförande

Genomförandet gick enligt planerna, även om API-framställningen tog längre tid än väntat.

Externa länkar

Webbplats som använder sig av datan Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat Dokumentationssida för API:et

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.