Skåne-delegation till Kina

Diarienummer
Koordinator IMMUNOVIA AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med vår resa är att presentera Skåne som en expansiv region där forskning inom cancer bedrivs både på tidig grundforskningsnivå och genom hela fasen av kommersialisering till ett framgångsrikt företag. Målet för Immunovia del var att etablera samarbeten som kan leda till ökad tillgång på patientprover för att kunna utföra de valideringsstudier av våra nya diagnostica som är så viktiga för etableringen av vår produkt på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Vi har etablerat en djupare kontakt med 4-5 universitetssjukhus med vilka vi har en fortlöpande diskussion. En uppföljningeresa i oktober planeras just nu. Då kommer representanter för regionen att delta så att lämpliga samförståndsavtal kan tecknas. Flera sjukhus vi besökte vill hjälpa oss med att samla prover för större studier.

Upplägg och genomförande

Ett potentiellt hinder är att Kinesisk lagstiftning förhindrar att prov transporteras till Sverige. Att placera Immunovias egenutvecklade, avancerade utrustning i ett befintligt lab bedöms som riskabel ur IPR/patent-synpunkt varför vi önskar sätta upp en egen verksamhet med egen personal. Oxford University har sedan en tid tillbaka etablerat ett forskningsinstitut i Peking. Möjligheten att samarbeta med dem och eventuellt placera en av Immunovias maskiner i deras facilitet kommer att närmare undersökas vid ett besök i Oxford 7-8 juni.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01441

Statistik för sidan