Skalbar och heterogen infrastruktur för framtidens informations- och kommunikationsteknologier

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Paradnumret svensk telekommunikationsindustri, mobiltelefonisystem, står inför stora utmaningar, både vad gäller traditionell inomvetenskaplig teknik men framförallt vad gäller att hitta nya, tvärvetenskapliga och branschöverskridande lösningar. Vad som krävs är en samlingsplats för olika discipliner att arbeta för med att utveckla kostnadseffektiva telekommunikationslösningar. Målet med det ursprungliga agendaarbetet har varit att ta fram ett förslag på en sådan agenda och följdaktiligen även en SIO som stödjer detta.

Resultat och förväntade effekter

Både en agenda och en SIO inomICT har utveckllats, förankrats inom både industri och akademi, samt inlämnats till Vinnova.

Upplägg och genomförande

Agenda arbetet har utförts inom ramen för den konsoliderade angendan ´All Connect´, som sedemera bytt namn till ´Innovation enabled by Information and Communication Technologies´

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.