Situationsanpassad luktreduktion med UV-teknik

Diarienummer
Koordinator UV TECH AB
Bidrag från Vinnova 87 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - april 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektet syftade till att undersöka om det föreligger goda möjligheter att ett större projekt med mer utförliga tester av ett brett spektrum av luktsituationer skulle kunna ge kvantifierbara svar för hur UV-rening fungerar, både i allmänhet men även specifikt för olika ämnen. Projektgruppens entydiga svar är Ja, pilotprojektet visar att med vissa förändringar i testmetoden verkar det högst troligt att man ska kunna få fram mycket specifik kunskap ur ett större mer omfattande projekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av pilotstudien bekräftar de allmänna förväntningar som fanns på UV-rening: Mätningar borde visa på att organiska ämnen bryts ner. Även om kvantifierbarheten i pilotstudien möjligen är något sämre än förväntat, så kan man konstatera att den nedbrytande effekten är tydlig. Dessutom har två svagheter i själva testmetoden definierats och åtgärdats, vilket ska ge bättre kvantifierbarhet i fortsatta tester.

Upplägg och genomförande

Testerna planerades noga av UVtech och SIK och genomförandet blev nära nog exakt som planerat, i princip var det bara en grupp (sekundära) mätvärden som missades under en del av testet. Tack vare denna precision gentemot plan har vi kunnat definiera två svagheter i själva testproceduren, som också analyserats och åtgärdats. Analysen av testresultaten har också gått enligt plan. Förutom att slutrapporten tog något längre tid att få in än beräknat beroende på osäkerheterna i testförfarandet har tidsplanen hållits till punkt och pricka.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.