SISTERS

Diarienummer 2013-05613
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 2 230 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

SISTERS syftade till att utveckla tre nyckelkomponenter för systemutveckling av elvägar (ERS) för svenska förhållanden. Genom att utvidga befintliga ERS-ramar för livscykelanalys för de svenska förhållandena bidrar projektet till att se på den totala CO2-balansen i ERS för Sverige. Vid simulering och laboratorietester testas de potentiella strukturella frågorna i ERS-lösningar för allmänna vägar. Ett deltagande tillvägagångssätt kommer att utvecklas för att kunna involvera samhällsintressenter i planeringen av tekniken på riktiga vägar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i anpassningar till FABRIC LCA-systemen för ERS, som har gjorts tillgängliga för andra intressenter. Simuleringarna och laboratorieexperimenten för att integrera ERS-teknik i vägar leder till slutsatsen att bindemedel mellan främmande föremål och asfaltbeläggningen är kritiska, men det noggranna urvalet med den nuvarande tillgängliga bindemedelstekniken kan övervinna de flesta problem. Det deltagande tillvägagångssättet baserat på data mining har varit särskilt användbart för potentiell serviceutveckling med fleet management data.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes av två avdelningar vid KTH, en specialiserat på vägkonstruktioner och en i deltagande modeller och data mining. Den första gruppen har effektivt utvidgat arbetet i EU FABRIC-projektet med LCA, simulering och laboratorietester för svenska förhållanden. Den andra gruppen har jobbat nära med Scania och har placerad en forskare där under en 2 års period i 1-2 dagar per vecka. Experiment med den deltagande planeringsramen har organiserats via egna kontakter med svenska projekt (Arlanda och E16).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.