SIP STRIM Nollbasmätning & Hållbarhetsdatabas

Diarienummer 2017-04952
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Mineral och metallurgi
Bidrag från Vinnova 1 043 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att uppföra en hållbarhetsdatabas över svensk gruvindustri samt en nollbasmätning av SIP STRIM programmets effekter i relation till programmets effektlogik.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är en hållbarhetsdatabas och genomförd O-bas mätning av SIP STRIM programmet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har föjande upplägg: 1) Inception workshop for KPI, Q1 2018 2) Inception report, Q2 2018 2) Midway report, Q4 2018, 3) Final report, Q4 2019

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.