SIO för IoT i Sverige

Diarienummer 2014-01331
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 3 675 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2017
Status Avslutat

Externa länkar

IoT Sveriges webbplats