SIO för IoT i Sverige

Diarienummer 2014-01331
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 3 675 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2017
Status Beslutat

Syfte och mål

Etablera en organisation och styrdokument för att i samarbete med VINNOVA genomföra: utlysningar, strategiska projekt, aktiviteter mm

Förväntade effekter och resultat

Koordinatorn skall under uppstartsfas genomföra ett arbete som leder till att följande dokument tas fram:
- Programbeskrivning
- Budget
- Processbeskrivning
- Effektlogik
- Kommunikationsplan
- Strategiska projekt för 2014
- Utlysning för hösten 2014 (IoT-H14)
- Utlysningstext till våren 2015 (IoT-V15)

Planerat upplägg och genomförande

Koordinatorn kommer att organisera arbetet genom enskilda uppdrag, såväl som grupparbeten för att ta fram dessa dokument. En organisation med programkontor och program- & vetenskapliga kommittéer kommer att genomföra arbetet. Delar av arbetet genomförs i workshops och seminarier där också VINNOVA kommer att bjudas in.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.