SIO för IoT i Sverige

Diarienummer 2014-01331
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 3 675 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Etablera en organisation och styrdokument för att i samarbete med VINNOVA genomföra: utlysningar, strategiska projekt, aktiviteter mm

Förväntade effekter och resultat

Koordinatorn skall under uppstartsfas genomföra ett arbete som leder till att följande dokument tas fram:
- Programbeskrivning
- Budget
- Processbeskrivning
- Effektlogik
- Kommunikationsplan
- Strategiska projekt för 2014
- Utlysning för hösten 2014 (IoT-H14)
- Utlysningstext till våren 2015 (IoT-V15)

Planerat upplägg och genomförande

Koordinatorn kommer att organisera arbetet genom enskilda uppdrag, såväl som grupparbeten för att ta fram dessa dokument. En organisation med programkontor och program- & vetenskapliga kommittéer kommer att genomföra arbetet. Delar av arbetet genomförs i workshops och seminarier där också VINNOVA kommer att bjudas in.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.