SIMS Strategiskt Projekt STRIM

Diarienummer 2016-01904
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en genomförd, inlämnad och godkänd stage1 ansökan enligt plan.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande var enligt plan och framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.