Simpatico - an innovative patient case service

Diarienummer 2014-00314
Koordinator MED UNIVERSE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att genomföra en förstudie med målet att få data som stärker våra antaganden om att patientfallsverktyget har en stor marknadspotential utan att behöva ersätta medverkande läkare monetärt. De tester som vi har gjort under perioden bekräftar vår hypotes. De uppdragsgivare som har varit engagerade i testerna är alla mycket tillfredsställda med engagemanget från läkarna som har besvarat de digitala patientfallen (se nyckeltal nedan). Vi har också fått värdefull feedback från enskilda läkare som har interagerat med patientfallen som vi tar med oss i vidareutvecklingen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har erhållit en mängd datapunkter från vår förstudie som indikerar att vi fortsatt inte behöver ersätta läkarna för att interagera med de patientfall som finns i patientfallsverktyget. Det handlar snarare om vem som har skapat och granskat patientfallet, den medicinska relevansen i fallet och lärandegraden för läkaren, hur patientfallet marknadsförs i e-postutskicket, längden på och dramaturgin i patientfallet samt vilken rubrik som sätts för e-postutskicket. Vi har erhållit högre öppningsfrekvenser än tidigare och genomförandegrader om 1,5% till 6,7%.

Upplägg och genomförande

Vi har totalt genomfört tre test av patientfall samt ett test av en traditionell enkätundersökning som referens under projektperioden. Totalt har vi kommunicerat patientfall/enkät, via e-postutskick till 11 läkarmålgrupper (ca 5 600 svenska ST- eller specialistläkare). Läkarnas interaktioner med patientfallen har aggregerats i verktyget och givit oss viktiga datapunkter såsom var läkarna ´hoppar av´ i fallet, hur lång tid det tar att genomföra m m. Dessa resultat analyserar vi och tar med oss till nästa utvecklingsfas av verktyget.

Externa länkar

Inloggningsuppgifter erhålls via projektledare enl. ök.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.