Signalprocessning i framtida kommunikationssystem med extremt hög datakapacitet

Diarienummer 2011-03913
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Denna förstudie syftade till att formulera idéer för ett fortsatt arbete där målet är att utveckla energieffektiv hårdvaruimplementation av signalbehandlingsalgoritmerna för extremt snabba (400G/Terabit) optiska transmissionssystem. Genom att studera möjligheterna med mer energieffektiva algoritmer, implementationer och kombinationen av analog och digital signalbehandling har vi hittat flera potentiella vägar mot en reducering av den totala energikonsumptionen.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet består i en rapport där vi sammanställt de idéer som vi identifierat under förstudien. Där finns också tankar om hur ett fortsatt projekt skulle läggas upp. Dessa resultat uppfyller de förväntningar vi hade på förstudien. Effekterna av fortsatt arbete, baserat på idéerna från denna förstudie, förväntas kunna exploateras kommersiellt i framtida optiska kommunikationssystem med höga datatakter.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av regelbundna möten där varje projektdeltagare har presenterat och diskuterat sina idéer på ämnet med projektgruppen. Nyckelpersoner bjöds in som gästföreläsare när vi identifierade områden där vi inte besatt tillräcklig kunskap inom projektgruppen. Resultaten från individuellt arbete, presentationer och diskussioner sammanfattades i en rapport som ska ligga till grund för fortsatt arbete inom området.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.