SICAHT; Digital Health Innovation

Diarienummer 2013-05145
Koordinator Blekinge tekniska högskola - BTH Innovation
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med SICAHTs förberedelseprojekt var dels att få 1-3 behovsägare inom Hälso- och sjukvården att vilja delta i ett mötesprojekt med entreprenörer och företag med målet att utveckla digitala innovationer. Dels att få minst tre företag att vilja delta i samma projekt. Vi lyckades få två behovsägare, två avdelningar inom Landstinget i Blekinge att vilja vara med. Fem IKT-företag i Blekinge har rekryterats till projektet.

Resultat och förväntade effekter

Vi hade förväntat oss att få med minst en behovsägare. Vi fick två, vilket var bättre än väntat. Vi hade också hoppats kunna rekrytera tre företag inom IKT-sektorn. Vi fick fem.

Upplägg och genomförande

Vi lade ganska mycket fokus på att hitta rätt behovsägare i början. Vi använde våra nätverk för att identifiera behovsägare både inom den offentliga och den privata sektorn. De kriterier vi utgick från var att området skulle ha en potential för digitala lösningar samt att ledningen för avdelningen/förvaltningen/företaget skulle vara utvecklingsorienterat. När vi hade några namn tog vi telefonkontakt och bokade möte om intresse för projektet fanns. Vi fick träff på två av de tre tänkta områdena. Den tredje är en privat driven företagshälsovård som ska delta i ett senare skede.

Externa länkar

www.sicaht.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.