SiC för nya detektortillämpningar

Diarienummer 2013-03361
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att fastställa fördelarna med att använda epitaxiella kiselkarbid (SiC)-filmer för tillverkning av partikeldetektorer, och fotodetektorer inom UV området, samt identifiera de områden där SiC-detektorer kan med fördel användas. Under studiens gång har egenskaperna och status idag vad gäller SiC-detektorer kartlagts och potentiella användningsområden identifierats. Dessa har dokumenterats i en rapport.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av denna studie har samlats i en rapport som identifierar och dokumenterar egenskaperna och dagens status med SiC-detektorer. Rapporten ska användas som underlag för att uppmuntra vidare satsning inom området.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av Acreo, och projektgruppen har bestått av representanter från universitet och industrin. Samtliga projektparter har bidragit till studien utifrån sitt eget kompetensområde. Regelbundna möten av projektgruppen har tillåtit diskussion över gränsarna för de olika områdena, och tillåtit de olika områden av studien att föras samman till en sammanhängande helhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.