Shutterflow - en innovativ teknisk plattform för hantering av arbetsflöden inom skolfotomarknaden

Diarienummer 2012-02754
Koordinator ABC-GRUPPEN AB
Bidrag från Vinnova 1 059 447 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet mål var att utveckla ´Shutterflow´ - en innovativ webbaserad teknisk plattform för hantering av arbetsflöden inom den globala skolfotomarknaden. Genom de FoU-aktiviteter som har genomförts inom ramen för projektet har vi uppnått FoU-målet. Shutterflow har utvecklats med samtliga funktioner som har presenterats i ansökan. Plattformen kommer att kommersialiseras under 2014. Projektets resultat har stärkt ABC-gruppens långsiktiga konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter i Sverige och internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gjort det möjligt för ABC-Gruppen för att utveckla sina rutiner för genomförandet av omfattade FoU-satsningar i samarbete med extern expertis. Den kompetensplattform som har bildats under projektets gång kommer att nyttjas i kommande FoU-projekt. Den nya tekniska plattformen förväntas generera första intäkter redan under 2014. Plattformens tekniska funktionalitet kommer att avgöra om lösningens långsiktiga konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i enlighet med den projektplan som presenterades i ansökan. Projektarbetet har dock blivit försenat p.g.a. rekrytering av nya medarbetare som skulle komplettera den interna projektgruppen. Under projektets gång har vi dessutom fattat det strategiska beslutet att använda oss av extern expertis i större utsträckning än vi antog när ansökan lämnades in. Beslutet har visat sig vara rätt och Shutterflow:s tekniska funktioner har utvecklats med god resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.