Showroom Ungas Innovationskraft

Diarienummer
Koordinator SIFE SVERIGE - Student Business Challenge
Bidrag från Vinnova 842 949 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att skapa en konkret möjlighet för unga att kommersialisera sina idéer (produkter och tjänster) på ett sätt som inte gjorts tidigare. Vi ser inga som helst problem med att uppnå syftet med projektet. Arbetet har påbörjats genom att vi redan har tagit emot några ansökningar för bedömning. Vi ser inga som helst problem med att uppnå syftet med projektet då butiken öppnas.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss att nå 15 000 unga mellan 18-30 år, och har en förhoppning att projektet ska öka samarbetet mellan organisationerna som jobbar med liknande frågor. Vi har valt att göra en teaser och marknadsföra satsningen redan nu innan öppning. Vi har medverkat i media och spridit filmer och information via webben. Genom dessa aktiviteter har vi nått ut till över 15 000 unga.

Upplägg och genomförande

Vi har identifierat och skrivit avtal på en lokal. Vi har skaffat ett digitalt ansökningssystem, vi har gjort många försök till att etablera samarbeten och fortsätter att jobba med att få klart dem. Vi har fokuserat på marknadsföring och har lyckats med att nå ut på många sätt med vår teaser och i media. Upplägget har ändrats i och med att vi redan från start kommer att ha en tillhörande webbsatsning som tidigare var en vidareutveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03746

Statistik för sidan