Shareweather

Diarienummer 2011-00605
Koordinator Kungliga tekniska högskolan
Bidrag från Vinnova 48 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - augusti 2011
Status Avslutat

Externa länkar

www.shareweather.com