Severalnines - Databaser i molnet

Diarienummer 2011-03271
Koordinator SEVERALNINES AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att kommersialisera vår produkt. Syftet med produkten är att sänka driftsättnings- och hanteringskostnader för databaser. Som en del av kommersialiseringen har vi arbetat med testkunder, arbetat fram affärsmodell och kontrakt, och lyckats få 30 betalande kunder under årets första 10månader.

Resultat och förväntade effekter

Företag kan nu enkelt driftsätta databaser med vår produkt. Vi hanterar även övervakning och skalning. Vi har fått många användare som inser att de rutinerna är alldeles för tidskrävande att göra manuellt, och att det är bättre att automatisera dom. Vi har lyckats skapa en affärsmodell baserad på ´Freemium´ där företag får viss funktionalitet gratis och kan betala om de vill ha avancerad funktionalitet. Vi kanske inte har hittat den bästa slutgiltiga affärsmodellen än, men det har fungerat bra i alla fall. Fram till Oktober i år har vi fått 30 kunder som köpt produkten.

Upplägg och genomförande

Vi fick tidigt en del testkunder som gav oss viktig feedback så vi kunde förbättra produkten och prioritera funktionalitet. Vi fick även pröva lite olika affärsmodeller, då vi har kunder med varierande betalningsförmåga. Dock är de stora kunderna också mer krävande och säljcyklerna mycket längre.

Externa länkar

Hemsida EuroCloud Best Startup Award Europe Ny Teknik 33-lista

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.