SERS-baserad sensor för detektion av låga nivåer av onkogena proteiner i biologiska prover

Diarienummer 2016-02082
Koordinator Karolinska Institutet - Dept of Laboratory Medicine, Clinical Research Center
Bidrag från Vinnova 1 730 478 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

En sensor-baserad så kallad ytförstärkt Ramanspektroskopi (SERS: surface-enhanced Raman scattering), kommer att utvecklas för detektion av låga nivåer av proteiner i biologiska prover, såsom blod och urin. Projektets syfte är att detektera proteiner som är associerade med cancerframkallande mekanismer hos människor, och andra relaterade sjukdomar. Strategin baseras på användningen av SERS som sensorer för att monitorera proteiners respons för heterodimerisering. Målet är att uppnå låga detektionsnivåer för avkänning, och metoden kommer att utvärderas in vitro/vivo.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att använda sig av de senaste framstegen i protein-SERS-baserad sensorutveckling och funktion, för att detektera och monitorera viktiga proteiner inom cancermedicin. Projektet kommer att leverera ett innovativt tekniskt verktyg för diagnostik, med snabb och tillförlitlig detektering av proteiner i biologiska prover. Arbetet kommer att vägledas av kliniska behov för att detektera och monitorera sjukdomar (dvs akut myeloisk leukemi) och kan designas för produktion med flera omedelbara generella tillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

Det huvudsakliga syftet med projektet är att utveckla SERS- baserade sensorer för att kunna spåra proteiner i biologiska system, i hög upplösning. För att uppnå detta mål planeras följande aktiviteter: i) Syntes och karakterisering av SERS-baserade sensorer ii) Optimera kemoreceptorer på SERS-sensor samt proteindetektion iii) Optimera SERS-plattform och proteindetektering i biologiska system. iv) Integrering av de plasmoniska kulorna in i ett flow channel system. v) Utveckla sensorer för ALM som modellsystem, och monitorera behandlingen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.