Separation och återvinning av syra och metall

Diarienummer
Koordinator SCANACON AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Verifiering av den förbättrade separationsgraden som uppnåtts i laboratorieförsök genom användning av SEC (Size Exclusion Chromatography) för separation av olika metallsalter i oorganiska syror. Utvärderingen av resultaten visar att det är möjligt att separera metallsalter från de oorganiska syror som använts i försöken.

Resultat och förväntade effekter

En förbättrad separationsgrad jämfört med vår befintliga teknik medför ytterligare minskade miljöpåverkande utsläpp från våra kunders tillverkningsprocesser. En mindre fullskaleanläggning håller på att konstrueras och tillverkas baserat på de resultat vi fått under projektet. Anläggningen kommer användas för testkörningar hos presumtiva kunder.

Upplägg och genomförande

I pilotanläggningen har olika kolonngeometrier, kolonnmaterial samt flödeshastigheter testats för olika betprocesser. Alla prover har gjorts i våra lokaler med betsyra som hämtats från tillverkare av material i rostfritt, titan och zirkonium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00882

Statistik för sidan