SENSABILITY - En testbädd för resurseffektiv vattenhantering

Diarienummer 2013-04371
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - ACREO SWEDISH ICT AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utreda behoven och kraven för en mobil testbädd för sensorer och processutveckling för vattenproduktion, forma ett konsortium och skriva en ansökan för att förverkligliga SENSABILITY miljötestbädden, detta har genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är enligt förväntningarna, projektplan för steg 2 utarbetad och inskickad.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i enlighet med ursprunglig plan, dock med en förändring i fokus från dricksvatten till avloppsvatten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.