SelfcareAcademy - För individens egenvård

Diarienummer 2012-04451
Koordinator Karolinska institutet - Medical Management Centrum
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att stärka möjligheterna för personer med kroniska sjukdomar att bedriva effektiv egenvård genom skapa en IT-lösning för egenvård samt erbjuda en grupp personer med Parkinsons sjukdom att använda systemet. Såväl syfte som mål bedöms väl uppfyllda. Den genomförda användarenkäten visar att användarna tycker att systemet är lätt att förstå, enkelt att använda, gav intressanta insikter och kan hjälpa till vid kommunikationen med neurologen.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet avseende resultat och förväntade effekter bedöms som mycket gott. Förutom en första version av ett IT-system för egenvård inkl 2 iOS-appar samt genomförda användartester så har projektet även presenterats på ett stort antal möten och konferenser i Sverige och internationellt. Såväl den nya sortens egenvård och de utvecklade apparna har väckt stort intresse och lett till givande kontakter och följdprojekt.

Upplägg och genomförande

Det upplägg och genomförande som planerades har huvudsakligen följts. Bemanningsförändringar under projektets gång har gett upphov till förskjutningar i planeringen som dock hanterats utan nämnvärda problem för projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.