Sekundärpreventiva måltidslösningar

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Näringsliv Skåne, Malmö
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med föreliggande projekt är att genomföra en innovationsupphandling av måltidsbaserad sekundärprevention i Region Skåne. Målsättningarna är att identifiera, formge och upphandla en konkret och attraktiv vara/ tjänst för måltidsbaserad sekundärprevention samt att för ändamålet genomföra en innovationsupphandling från grunden och därmed göra handfasta erfarenheter och dra lärdom av hur innovationsupphandling kan genomföras.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat är dels en framtagen och väl fungerande sekundärpreventiv måltidslösning, dels en genomförd innovationsupphandling med tillhörande lärdomar och erfarenheter.

Upplägg och genomförande

Se ansökan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.