Savaq 2 verifiering

Diarienummer 2012-00470
Koordinator TERRIGIO AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stärka bolagets konkurrenskraft genom att verifiera produktens egenskaper och potential på plats i Spanien därviktiga potentiella kundgrupper finns. Målet var att göra detta genom att tydligt dokumentera skillnaderna mellan droppbevattning, som utgör den närmast konkurrerande tekniken, och Savaqtekniken. Verifieringen har indikerat betydande skillnader i vatten- och näringsåtgång, vilket ger oss goda argument för produkten och dessutom visas på behov av ytterligare forskning beträffande växtnäringsoptimering.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av testerna visar som väntat på en kraftigt reducerad vattenåtgång. Eftersom systemet är dimensionerat till fullvuxna träd visar resultaten i nyodlingarna ett svagare resultat än förväntat. Testresultaten av näringstillförsel via bladanalyser ger uppseendeväckande resultat som indikerar att växtnäringstillförseln kan minskas radikalt. Eftersom växtnäringsutnyttjandet är av stor ekonomisk och miljömässig betydelse bör ytterligare studier göras för att optimera växtnäringskoncentrationerna i bevattningsvattnet med Savaq.

Upplägg och genomförande

Fälttesterna genomfördes tillsammans med docent Bo Stenberg, SLU Skara och verifieringen i samarbete med prof. Rafael Domingo och prof. Alejandro Perez, Universitetet i Cartagena, UPCT. Datainsamling och resultatsammanställning utfördes av kandidatstudenter. Verifieringen var förlagd till Murciadistriktet i sydöstra Spanien. Testerna genomfördes i 12-åriga persikor, i nyplanterade apelsiner samt i nyplanterade persikor. Testerna styrdes delvis av odlarnas bevattnings- och gödslingsrutiner vilket gjorde att Savaqsystemets fulla potential inte alltid kunde utnyttjas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.