Samverkan seminarium i EU-parlamentet om genusforskning och Horisont 2020: Ansökan om att dela kostnader

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Nationella sekretariatet för genusforskning
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Gender Research Improving Europe A seminar on Horizon 2020 and Gender Research, 26 April, 2012, Brussels. Målet med detta rundabordssamtal var att för EU-parlamentariker lyfta frågan om genusperspektiv och genusforskning i Horisont 2020 samt att skapa en mötesplats för olika inblandade parter. Två genus- och klimatforskare presenterade sin forskning och EIGE presenterade sin Gender & Climate-rapport. Målet att skapa en mötesplats och lyfta fram genusforskning och genusperspektiv uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Konkreta resultat av Runda bordssamtalet var bland annat att en klimatforskare kontaktades av kommissionen för att agera expert. En av Eu-parlamentarikerna skrev en debattartikel om jämställdhet och innovation kort därefter. Förväntade effekter är att fler EU-parlamentariker inser vikten av att genusperspektiven behöver lyftas mer i Horisont 2020. En artikel från seminariet är på väg att översättas till engelska och den finns redan översatt till norska.

Upplägg och genomförande

Det fanns ett stort intresse för samtalet Gender Research Improving Europe - A seminar on Horizon 2020 and Gender Research, 26 April, 2012, Brussels. Under runda-bordssamtalet exemplifierades genusforskningen med tema klimat. Det är möjligt att Nationella sekretariatet för genusforskning och Vinnova skulle kunna arrangera liknande seminarier på andra teman som tex hälsa, genus & design etc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.