samskapande innovation

Diarienummer 2012-04278
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2013
Status Genomfört

Syfte och mål

att genomföra 3 mötesprojekt i Umeå/övik, Stockholm och Borås med en modell för samskapande innovation.

Resultat och förväntade effekter

Tre ansökningar till pilotprojekt 2013

Upplägg och genomförande

Arbetet genomföres med en beprövad modell för samskapande InnovationDesignworkshops följer en cyklisk och interaktiv rörelse i fyra moment 1.1Problem 1.2 Målbild 1.3 Lösning 1.4 Test

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.