samskapande innovation

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

att genomföra 3 mötesprojekt i Umeå/övik, Stockholm och Borås med en modell för samskapande innovation.

Resultat och förväntade effekter

Tre ansökningar till pilotprojekt 2013

Upplägg och genomförande

Arbetet genomföres med en beprövad modell för samskapande InnovationDesignworkshops följer en cyklisk och interaktiv rörelse i fyra moment 1.1Problem 1.2 Målbild 1.3 Lösning 1.4 Test

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.