Samproduktion av kunskap för samhällelig utveckling

Diarienummer 2013-02464
Koordinator Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Bidrag från Vinnova 153 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

I ansökan angavs följande syfte: -Att utveckla och implementera en samproduktionsmodell som skulle kunna nyttjas som ett gott exempel på hur olika samproduktionsformer, på olika nivå av samverkan, stödjer nyttiggörande, kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling. Projektet har nått resultatmålen, men har även fått effekten att ytterligare lärosäten anslutit sig till ambitionen att utveckla modellen. Det finns goda möjligheter att uppnå det långsiktiga syftet, uttryckt i de effektmål som angavs i ansökan, genom såväl egna erfarenheter som andra projektpartners.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett följande resultat: -En förstudie om behovet av forskning inom akademi och näringsliv. -En avsiktsförklaring mellan Högskolan och Regionförbundet. -En debattartikel om behovet av samverkan i lokalpress. -En reviderad modell för samverkan. -En gemensam ansökan mellan sex högskolor till steg 2. -Mallar för projektansökningar, utvärdering av ansökningar och avtal för forskningsfonden. Effekterna av projektet är en ökad intern och extern uppmärksamhet för samverkansfrågor för forskning i allmänhet, och den föreslagna forskningsfonden i synnerhet.

Upplägg och genomförande

Arbetet lades upp i form av två huvudsakliga arbetspaket. Det första arbetspaketet innebar att i samverkan med Regionförbundet och näringslivet undersöka förutsättningarna för att etablera en forskningsfond för samproduktionsprojekt mellan region-näringsliv-högskola. Det andra arbetspaketet var att utveckla modellen för samproduktion, inklusive ett kvalitetssystem för värdering av samproduktionsprojekt. Båda arbetspaketen har bidragit till att Högskolan utvecklat sin samverkansförmåga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.