Samarbete mellan LWE och Wingquist

Diarienummer 2011-03406
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets 3 syften beskrivs i parentes följt av måluppfyllelse: 1) (Kostnadseffektiv produktion i det industriella byggandet) 3 koncept för affärsmodeller för byggplattformar och ett projektförslag i tre delar om kundkrav och montage i plattformar. 2) (Framtida samarbete mellan) Vi vill samarbeta och detta byggs upp i två steg: ökad integration genom det gemensamma projektet med en omfattning av 3 år. Samverkan för industriell och akademisk utveckling med en omfattning av 4 år. 3) (ökad kommersialisering och innovation inom byggandet) - Byggs upp enligt förslaget i 2).

Resultat och förväntade effekter

Det mest slående resultatet är den katalyserande effekten Vinnovas initiativ skapade. Utan dessa medel hade diskussionerna, analyserna och viljan till samarbete aldrig kommit till stånd. Resultatet är ett påbörjat samtal där vi gemensamt identifierat identifierade flera, verktyg som med anpassningsarbete går att överföra från den fasta industrin (bil) till det industriella byggandet. Gemensamma projektansökningar och genomförande är väntade effekter.

Upplägg och genomförande

En traditionell vetenskaplig teoribaserad analys av metoder och verktyg inom Winquist samt en open innovation workshop mellan deltagare från LWE och Wingquist användes för att identifiera samarbetsområden. Upplägget visade sig fungera utmärkt då kunskapsbaserad förförståelse mötte open innovation arbetssättet där vi gemensamt byggde förtroende och ´co-kreerade´ i grupp och vidareutvecklade den teoribaserade förförståelsen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.